WEB API

การจดจำใบหน้าอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์ประกอบในวีดีโอจะสามารถพัฒนาขึ้นได้ผ่านทางเอกสารข้อมูลของ API

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโปรโตคอลของ http นั้นจะช่วยสร้างเวลาตอบสนองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบ

การพัฒนาหลากหลายแพลตฟอร์ม

API สามารถนำไปรวมเข้ากับเบราว์เซอร์ได้มากมาย รวมทั้งแอพพลิเคชั่นมือถือ และแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมได้

หน้าเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน

หน้าเชื่อมต่อ ของ API เป็นไปตามหลักการออกแบบ REST และใช้สไตล์ RESTful เพื่อแยกการใช้งานได้ ทำให้เรียบง่าย ปรับขยายได้ และมีการตอบสนองขององค์ประกอบต่าง ๆ

การเข้าใช้งาน WEB API ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ 3 ขั้นตอน