เทคโนโลยีการจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์

ระบุข้อมูล เกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่ตรวจจับได้ ผ่านทางภาพถ่ายของวิดีโอ

รายละเอียดทางด้านเทคนิคระบบดังกล่าวจะ สามารถทำการวิเคราะห์ รายละเอียด ของภาพถ่ายวิดีโอ และส่งข้อมูลที่แม่นยำ ของป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่ตรวจจับได้ตามข้อมูลบน เครือข่ายของเส้นประสาทเทียมเชิงลึก

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง