การตรวจจับคุณสมบัติที่สำคัญ ของใบหน้า

ความสามารถในการตรวจจับใบหน้า จากภาพถ่ายที่แพลตฟอร์มได้รับการระบุข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของจุดสำคัญบนใบหน้า จากการตรวจจับที่แม่นยำ

รายละเอียดทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีมีความแม่นยำสูง พร้อมด้วยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ และรูปทรงที่สำคัญของใบหน้า ความแม่นยำสูง ช่วยในการกำหนดจุดสำคัญ บนใบหน้าได้อย่างชัดเจน ผ่านการลงทุนระยะยาวของเรา เพื่อสะสมข้อมูลด้านความปลอดภัย การสอน และการเรียนรู้จากการแสดงออกทางสีหน้า ให้กับแพลตฟอร์ม

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง