เทคโนโลยีการตรวจจับเพศ

วิเคราะห์ลักษณะทางเพศของบุคคลผ่านทางภาพถ่ายของวิดีโอ

รายละเอียดทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์ และแยกแยะเพศของบุคคลที่ตรวจจับได้โดยพิจารณาจาก ลักษณะเพศ ที่กำหนดไว้ ในระบบ การวิเคราะห์ ทำได้ด้วยความแม่นยำสูง ด้วยการใช้ระบบการจดจำร่างกายของมนุษย์ ที่มีอยู่ในระบบอย่างเข้ม-ข้นผ่านทาง เครือข่ายของเส้นประสาทเทียมเชิงลึก

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง