การกู้ภาพของใบหน้าคืน

การค้นหาใบหน้าที่มีความคล้ายคลึงกันในฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการระบุ ภาพถ่าย

รายละเอียดทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีนี้สามารถทำการ ค้นหาอย่างรวดเร็วผ่านฐานข้อมูล ด้วยการใช้เพียงแค่ภาพถ่ายของใบหน้า และจะแสดงผลลัพธ์ของบุคคลที่มีข้อมูลตรงกัน หรือมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน เทคโนโลยีการค้นหาใบหน้า ของเราสร้างขึ้นด้วย มาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เข้มงวดบน แพลตฟอร์มข้อมูล ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลด้วยความเร็วสูง หรือแม้กระทั่งการดำเนินการในโครงการขนาดใหญ่

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง