เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า

มีการนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในการตรวจจับใบหน้าจากรูปภาพ ได้อย่างรวดเร็ว หากทำการตรวจจับใบหน้าแล้ว ปัญญาประดิษฐ์จะระบุ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด และท่าทางของบุคคล

รายละเอียดทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีนี้ช่วยทำให้สามารถตรวจจับใบหน้า จากรูปภาพ และกำหนดด้วยเครื่องหมายบนใบหน้า จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ตามพื้นฐานของคุณลักษณะบน ใบหน้าหลัก ๆ 72 ประการ เช่น ตา ปาก รูปทรงของจมูก และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลของบุคคล เช่น เพศ อายุ การแสดงออก และอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันได้ และเหมาะสำหรับการใช้ตรวจจับใบหน้าขนาดใหญ่ หรือแม้แต่กระทั่งรูปภาพที่มองเห็นได้บาง-ส่วน ไม่ชัดเจน หรือ มีการเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกบนใบหน้า

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง