การประเมินคุณคุณลักษณะของใบหน้า

วิเคราะห์ทุกใบหน้าที่ตรวจพบโดยพิจารณาจากคุณลักษณะ ของใบหน้า เช่น เพศ อายุ และอื่น ๆ

รายละเอียดทางด้านเทคนิคตรวจจับ และวิเคราะห์จากภาพถ่ายตามคุณลักษณะของใบหน้า ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ (ชาย และหญิง) อายุ (1-100 ปี) และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยความแม่นยำที่รวดเร็ว

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง