เทคโนโลยีการจดจำรถยนต์

ตรวจจับ และระบุข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ที่ตรวจจับได้ ผ่านทางภาพถ่ายของวิดีโอ

รายละเอียดทางด้านเทคนิคด้วยการใช้อัลกอริทึมของ เครือข่ายของเส้นประสาทเทียมเชิงลึก ทำให้เทคโนโลยีสามารถระบุ และรับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละคัน รวมถึงตรายี่ห้อของรถยนต์ได้อย่างชัดเจน คุณสมบัตินี้ทำได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วตามข้อมูลบนเครือข่ายของเส้นประสาทเทียมเชิงลึก

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง