เทคโนโลยีการระบุอายุ

ระบุอายุของบุคคล ตามคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันผ่านทาง ภาพถ่ายของวิดีโอ

รายละเอียดทางด้านเทคนิคฟังก์ชั่นการทำงานของการจดจำอายุ ช่วยทำให้สามารถวิเคราะห์อายุ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคล ที่ปรากฎอยู่ในวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ฟังก์ชั่น การทำงานนี้ถูก นำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ในด้านการรักษาความปลอดภัย ห้างสรรพสินค้า และการวิเคราะห์ผู้บริโภค ระบบการจดจำร่างกายตามข้อมูลบนเครือข่ายของเส้น-ประสาทเทียมเชิงลึกนั้นมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และครอบคลุม

คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนี้ได้

คุณสามารถใช้ลักษณเด่นและสนุกสนานไปกับประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง