เรียนแขกท่านผู้มีเกียรติ ปัญญาประดิษฐ์จะสามาถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?