ริงกิต และการรับรู้ของการลงทุนในเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (FR technology)